Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

raptorek
09:58
raptorek
09:55
1742 9784
Reposted fromkrzysk krzysk viaoversensitive oversensitive
raptorek
09:54
4773 f122 500
Reposted fromnyaako nyaako
raptorek
09:54
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako
raptorek
09:53
4788 43b0 500
Reposted fromnyaako nyaako
raptorek
09:51
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaoversensitive oversensitive
raptorek
09:50
- Więc jaka jesteś? Wskazałam na huśtawkę. - Jestem jak to coś. Na górze przez jedną minutę, w następnej na dole. Nieustannie próbując odnaleźć równowagę.
— Lisa Schroeder - Falling For You
raptorek
09:50
Głowa do góry! Choćby świat wywrócił się do góry nogami, choćby ciemność ogarnęła wszystko, a świat był w ogniu i chaosie - nic nie powinno napawać Twojej duszy niepokojem, gdyż Bóg jest z Tobą.
— św. Ojciec Pio
Reposted fromupinthesky upinthesky viaoversensitive oversensitive
raptorek
09:45
9796 15a3
wind
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaoversensitive oversensitive

June 25 2017

13:44
7741 21b8
raptorek
13:44
5151 29dd
Reposted fromnothingforyou nothingforyou vianezavisan nezavisan
raptorek
13:43
6902 4ce2 500
Reposted fromfosgen fosgen vianezavisan nezavisan
raptorek
13:43

A nie znikniesz mi?

Reposted frommarysia marysia viapozakontrola pozakontrola
raptorek
13:41
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazoou zoou
raptorek
13:41
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn vianezavisan nezavisan

June 22 2017

raptorek
11:46
6444 5fd7 500
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu vianotnow notnow
raptorek
11:45
0959 d4f0
raptorek
09:18
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted frommilsabelle milsabelle viamajkey majkey
raptorek
09:17
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viamajkey majkey
raptorek
09:14
3739 c302 500
Reposted fromjnna jnna viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl