Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

raptorek
20:00
Każdy coś widział. Każdego coś kiedyś wkurzyło, każdy kiedyś na krócej lub dłużej stracił apetyt.
— Andrzej Sapkowski, "Pani Jeziora"
Reposted fromcudoku cudoku viaoversensitive oversensitive
20:00
0898 e4c5
Reposted fromkniepuder kniepuder viaoversensitive oversensitive
raptorek
20:00
3654 ee47
Reposted fromoiv13 oiv13 viaoversensitive oversensitive
raptorek
19:58
3122 84c3 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaoversensitive oversensitive

May 14 2017

17:55
0965 2adc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianyaako nyaako
raptorek
17:55
6030 ffc1
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vianyaako nyaako
raptorek
17:55
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianyaako nyaako
raptorek
17:52

Walczę o oddech

Kot nie wejdzie do wody
Zachowując spokój
To niemożliwe

Jestem
W sytuacji gorszej
Niż statystyczny kot

Tkwi we mnie
Niepokój
Dookoła oceany

https://molewfilizance.wordpress.com/2017/05/12/walcze-o-oddech/
raptorek
17:49
Reposted fromjasminum jasminum vianotnow notnow
17:44
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaazazel azazel
raptorek
17:42
7896 5f81
Reposted fromkrzysk krzysk viaazazel azazel

May 08 2017

raptorek
18:33

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viashitsuri shitsuri
raptorek
18:32
Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.
— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viashitsuri shitsuri
18:29
5208 9929 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viakaat kaat
raptorek
18:27
3222 90db
Reposted fromwerczi werczi viapomoor pomoor
raptorek
18:26
... zamiast tego wszystkiego, mieć pewność.
— Zbigniew Kruszyński
Reposted fromIriss Iriss viaBilora Bilora

April 25 2017

raptorek
20:15
8045 4434
Feel like this
Reposted fromaletodelio aletodelio viatominek tominek
raptorek
19:54
1606 3842
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viavitek vitek
raptorek
19:53
1645 4ad7 500
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viavitek vitek
19:53
1031 3b1e
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viavitek vitek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl