Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

raptorek
13:43

A nie znikniesz mi?

Reposted frommarysia marysia viapozakontrola pozakontrola
raptorek
13:41
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazoou zoou
raptorek
13:41
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn vianezavisan nezavisan

June 22 2017

raptorek
11:46
6444 5fd7 500
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu vianotnow notnow
raptorek
11:45
0959 d4f0
raptorek
09:18
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted frommilsabelle milsabelle viamajkey majkey
raptorek
09:17
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viamajkey majkey
raptorek
09:14
3739 c302 500
Reposted fromjnna jnna viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
raptorek
09:13
5643 33bc
takiego chłopaka
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
raptorek
09:12
raptorek
09:05
5556 6696
Reposted fromretro-girl retro-girl vianyaako nyaako
raptorek
09:04
    - Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek. - I świat jest taki ładny!
A potem ktoś przychodzi i pyta: 'Jak się dziś czujesz?' I zaraz okazuje się, że okropnie.
     
— ''Kubuś Puchatek''
Reposted frompiepszoty piepszoty vianyaako nyaako
raptorek
09:02
8804 9016
Reposted frombanitka banitka viahash hash
raptorek
08:57
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viabanshe banshe
08:56
2857 3fa6 500

catherinepapeillustration:

“Speak to me of calmer seas”

Illustration, pencil+digital.

raptorek
08:52
0665 b1ce 500
Reposted fromadriannak adriannak viabanshe banshe
raptorek
08:51
8545 15e4 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viabanshe banshe
08:49
6023 bd20
Reposted fromirmelin irmelin viaover-land over-land
08:49
0474 72bd
Reposted fromdeadgwen deadgwen viabanshe banshe
raptorek
08:48
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialathea lathea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl