Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

raptorek
09:13
5643 33bc
takiego chłopaka
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
raptorek
09:12
raptorek
09:05
5556 6696
Reposted fromretro-girl retro-girl vianyaako nyaako
raptorek
09:04
    - Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek. - I świat jest taki ładny!
A potem ktoś przychodzi i pyta: 'Jak się dziś czujesz?' I zaraz okazuje się, że okropnie.
     
— ''Kubuś Puchatek''
Reposted frompiepszoty piepszoty vianyaako nyaako
raptorek
09:02
8804 9016
Reposted frombanitka banitka viahash hash
raptorek
08:57
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viabanshe banshe
08:56
2857 3fa6 500

catherinepapeillustration:

“Speak to me of calmer seas”

Illustration, pencil+digital.

raptorek
08:52
0665 b1ce 500
Reposted fromadriannak adriannak viabanshe banshe
raptorek
08:51
8545 15e4 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viabanshe banshe
08:49
6023 bd20
Reposted fromirmelin irmelin viaover-land over-land
08:49
0474 72bd
Reposted fromdeadgwen deadgwen viabanshe banshe
raptorek
08:48
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialathea lathea

June 11 2017

raptorek
13:33
7956 430f 500
Reposted byazazelhydrospheremglistyporanek
13:31
8510 2b59 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viamajkey majkey
13:31
raptorek
13:26
raptorek
13:22
4785 caff
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

June 02 2017

raptorek
12:57
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromlovvie lovvie
raptorek
12:53
Wiecie dlaczego bywają takie noce
Kiedy nie śnicie?
Kiedy panuje mrok?
I całkowita cisza?
Cóż, oto przyczyna:
Po prostu są to noce
kiedy śnicie się komuś innemu.
Dlatego nie występujecie w swoich snach.
Po prostu
jesteście zajęci.
Gdzie indziej.
całkiem przyjemna wizja.
— Laurie Anderson "Czyjś inny sen"
Reposted fromrol rol viaoversensitive oversensitive
12:53
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl