Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

19:53
3864 f90d
Reposted frompheebs pheebs viamajenki majenki
raptorek
19:53
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamajenki majenki
raptorek
13:54
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew vianataliana nataliana

August 06 2017

raptorek
11:58
Nie lubię widowiskowych ludzi. Jakbym chciała zobaczyć przedstawienie poszłabym do teatru.
Reposted fromM-M M-M viamadadream madadream
raptorek
11:55

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


Reposted fromoutoflove outoflove viamadadream madadream
raptorek
11:54
3455 cf2c
Reposted fromniewychowana niewychowana viamadadream madadream
11:49
6257 b6f2

bosquesapie:

Late Spring (1949) - Yasujirô Ozu

Reposted fromLittleJack LittleJack viaMaryiczary Maryiczary
raptorek
11:46
raptorek
11:46
raptorek
11:46
raptorek
11:41
8648 897e

July 25 2017

raptorek
14:36
A gdy serce Twe przytłoczy Myśl, że żyć nie warto, Z łez ocieraj cudze łzy, Chociaż Twoich nie otarto.
— Maria Konopnicka
Reposted fromataszka ataszka viaSenyia Senyia
raptorek
14:36
6343 b30d
Reposted fromdusielecc dusielecc viaSenyia Senyia
raptorek
14:34
1923 e777
Reposted fromSandora Sandora viagreens greens
raptorek
14:33
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
raptorek
14:32
9962 7644
Reposted fromdailylife dailylife vianezavisan nezavisan
raptorek
14:32
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz

July 23 2017

raptorek
11:22
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
raptorek
11:15
0245 237e
Reposted fromlittlestories littlestories viabanshe banshe
raptorek
11:15
Jesteś jedyną osobą, z którą potrafię wyobrazić sobie dalsze życie.
Reposted fromtomowa tomowa viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl