Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2018

raptorek
17:17
3547 33f1
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoversensitive oversensitive
17:17
2020 8067
raptorek
17:17
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viaoversensitive oversensitive
raptorek
17:15
8586 e99b 500
Myślałam, że tylko ja tak desperacko zasypiam

December 28 2017

raptorek
20:09
5704 fc7d
Reposted from4777727772 4777727772 vialevune levune

November 26 2017

raptorek
01:13
- Wiem, że o nim myślisz -mówi. - Masz wtedy taki rozmarzony wyraz twarzy.
— "Dziewczyny z NY"
Reposted fromLoOuu LoOuu viasomemistakes somemistakes

November 24 2017

10:35
4179 a3d4
Reposted fromkostuchna kostuchna viapsychojunkie psychojunkie
raptorek
10:32
6884 b7ca 500
Reposted fromeazyi eazyi viaaura-lunaris aura-lunaris
raptorek
10:26
6252 b2bc
Reposted fromsinfoniademiedo sinfoniademiedo viatulele tulele
raptorek
10:09
8296 2978
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaIzzy721 Izzy721
10:08
0680 34eb 500

xcoffees:

brown/modern blog :) 

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viatulele tulele

November 01 2017

raptorek
10:25
Mam ser­ce wy­pełnione tobą po brzegi. 
— Katarzyna Grochola
Reposted fromkonwalia konwalia viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
raptorek
10:24
9221 46c1 500

October 24 2017

raptorek
08:29
9335 48a4
raptorek
08:27
4584 2eb2
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaoversensitive oversensitive
raptorek
08:26
raptorek
08:24
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
raptorek
08:24
7103 d528
prophecy (we=people)?
Reposted fromnazarena nazarena vianyaako nyaako
raptorek
08:24
Czasami budujemy mury nie po to, żeby się oddzielić, ale po to, żeby zobaczyć kto odważy się je przekroczyć.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianyaako nyaako
raptorek
08:21
Reposted fromkusiol kusiol viaatranta atranta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl